Hozarsif Nedir?

Musa peygamberin asıl adı olduğu iddia edilir.

Hiyeroglif Nedir?

Mısır hiyeroglif yazısı, birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilecek yüzlerce sembolden oluşur. Her işaret belli bir sesi veya nesneyi temsil eder. Bu yazı soldan sağa veya sağdan sola ya da yukarıdan aşağı yazılabilir, okumak için ölçüt sembollerdeki insan ya da hayvan figürlerinin baktıkları yöndür.

Şah Nedir?

İran veya Afgan hükümdarı
 Satranç oyununda her yönde tek hane gidebilen en önemli taş
"Sonra şahını bir hane geri aldı." - S. F. Abasıyanık
 Alevilik, Bektaşilikte pir
Benzerlerine oranla en üstün, en güzel, en iyi

Kılavuz Nedir?

Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber
"Ilıca hamamından ercecik kalkın / Kılavuz seçin de Şahren'i geçin" - Halk türküsü

Şuur Nedir?

Ruh bilimi,  bilinç.
"İdeolojiler, bir tasavvurlar bütünüdür ama bu tasavvurların çok defa şuurla bir alakası yoktur." - C. Meriç

Ahlak Nedir?

 Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre
"Ahlak düzelmeden hiçbir şey düzelmez." - Ç. Altan

Saye Nedir ?

Gölge, koruma veya yardım.

"Babamın sayesinde buralara geldim."

Şiir Nedir?

İsim, edebiyat Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk

Özgür Nedir?

Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet
"Özgürlük görece bir kavramdır, onu oldum olasıya bilmişimdir." - A. Erhat

Çağdaş Nedir?

Sıfat Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır
"Daha sonrakileri ve Necip Fazıl'ın çağdaşlarını konuşmak üzere bugünkü sohbetimize son verdik." - A. Kabaklı

Çaba Nedir?

 Bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak.


Borsa Nedir?

Sarrafların, kimi tüccarların, özellikle değerli kâğıt, pay belgiti ve tahvil, döviz ve her türlü mal alışverişiyle uğraşanların, alım satım amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer.

Gluten Nedir?

Gluten buğday, kavuzlu buğday, çavdar ve arpa gibi tahıllarda bulunan bir proteinler ailesinin genel adıdır.
Bitonmavi.com Projesidir. Blogger tarafından desteklenmektedir.